Mức giá
CPU 1
Màn hình 1
RAM 1
Trả góp

Dell RAM: 8 GB, CPU: Core i3, Màn hình: Khoảng 15"

Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục !

Dell RAM: 8 GB, CPU: Core i3, Màn hình: Khoảng 15"