Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 2
Ổ cứng
Màn hình 2
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

HP CPU: Core i5, CPU: Core i7, Thương hiệu: HP, Màn hình: Khoảng 12", Màn hình: Khoảng 14"

HP CPU: Core i5, CPU: Core i7, Thương hiệu: HP, Màn hình: Khoảng 12", Màn hình: Khoảng 14"