Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 2
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

HP Core i5, HP, Khoảng 12", Khoảng 14"

HP Core i5, HP, Khoảng 12", Khoảng 14"