Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình 3
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

HP Thương hiệu: HP, Màn hình: Khoảng 11", Màn hình: Khoảng 12", Màn hình: Khoảng 13"

HP Thương hiệu: HP, Màn hình: Khoảng 11", Màn hình: Khoảng 12", Màn hình: Khoảng 13"