Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất CPU: Core i7, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm 4 sản phẩm...
Hãng sản xuất CPU: Core i7, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa