Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất 16 GB, Core i7, Khoảng 15", Thiết kế đồ họa

Xem thêm 2 sản phẩm...
Hãng sản xuất 16 GB, Core i7, Khoảng 15", Thiết kế đồ họa