Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất 16 GB, Core i7, Khoảng 15", Thiết kế đồ họa

Hãng sản xuất 16 GB, Core i7, Khoảng 15", Thiết kế đồ họa