Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất Dell, Khoảng 15", Thiết kế đồ họa

Hãng sản xuất Dell, Khoảng 15", Thiết kế đồ họa