Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất 16 GB, Dell, Thiết kế đồ họa

Hãng sản xuất 16 GB, Dell, Thiết kế đồ họa