Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình 2
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Hãng sản xuất Màn hình: Khoảng 13", Màn hình: Khoảng 14", Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa