Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình 2
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop Màn hình: Khoảng 12", Màn hình: Khoảng 13"

Laptop Màn hình: Khoảng 12", Màn hình: Khoảng 13"