Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop 8 GB, Khoảng 14"

Laptop 8 GB, Khoảng 14"