Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng CPU: Core i5, Màn hình: Khoảng 15"

Nhu cầu sử dụng CPU: Core i5, Màn hình: Khoảng 15"