Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng 16 GB, Core i7, Khoảng 15"

Xem thêm 51 sản phẩm...
Nhu cầu sử dụng 16 GB, Core i7, Khoảng 15"