Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng 4 GB, Core i7, Dell

Nhu cầu sử dụng 4 GB, Core i7, Dell