Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng 1
Màn hình
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng CPU: Core i7, Ổ cứng: Trên 1TB

Nhu cầu sử dụng CPU: Core i7, Ổ cứng: Trên 1TB