Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng 16 GB, Core i7, Doanh nhân - Business, Khoảng 15"

Nhu cầu sử dụng 16 GB, Core i7, Doanh nhân - Business, Khoảng 15"