Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng 1
Màn hình
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Lenovo Ổ cứng: Dưới 500GB

Lenovo Ổ cứng: Dưới 500GB