Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Dell Latitude 8 GB, Core i5, Khoảng 15"

Dell Latitude 8 GB, Core i5, Khoảng 15"