Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Dell Latitude CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 14"

Dell Latitude CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 14"