Mức giá
Thương hiệu
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Dell Latitude RAM: 16 GB, CPU: Core i7, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business

Dell Latitude RAM: 16 GB, CPU: Core i7, Nhu cầu sử dụng: Doanh nhân - Business