Mức giá
CPU
Trả góp

Dell Precision RAM: 16 GB, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, CPU: Xeon

Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục !

Dell Precision RAM: 16 GB, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, CPU: Xeon