Laptop Có đèn bàn phím ultrabook

Nhu cầu sử dụng:

Thương hiệu:

 
37.990.000 
Thương hiệu MSI Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ i7 Loại CPU - Tốc Độ 8750H Processor 2.20 GHz (upto 4.10GHz, 9MB Cache) Dung lượng RAM 16GB (2x8GB) Speaker2 stereo speaker
26.900.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 9th Gen Intel® Core™ i5 Loại CPU - Tốc Độ 2.40 GHz (upto 4.10GHz) Bộ nhớ đệm 8Mb Cache Dung lượng RAM 16GB
37.900.000 
Thương hiệu ASUS Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ i7 Loại CPU - Tốc Độ 8750H Processor 2.20 GHz (upto 4.10GHz, 9MB Cache) Dung lượng RAM 16GB SpeakerBuilt-in stereo speakers
48.900.000 
Thương hiệu ASUS Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ i7 Loại CPU - Tốc Độ 8750H Processor 2.20 GHz (upto 4.10GHz, 9MB Cache) Dung lượng RAM 16GB SpeakerBuilt-in stereo speakers
58.900.000 
Thương hiệu ASUS Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ i9 Loại CPU - Tốc Độ 8950HK Processor 2.9GHz (up to 4.80 GHz) 12Mb Cache Dung lượng RAM 16GB SpeakerBuilt-in stereo speakers
52.900.000 
Thương hiệu ASUS Công nghệ CPU 9th Gen Intel® Core™ i7 Loại CPU - Tốc Độ Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6GHz (up to 4.50 GHz) Dung lượng RAM 16GB SpeakerBuilt-in stereo speakers
25.900.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 9th Gen Intel® Core™ i7 Loại CPU - Tốc Độ Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6GHz (up to 4.50 GHz) Bộ nhớ đệm 12MB Cache Dung lượng RAM 8GB
26.900.000 
Thương hiệu ASUS Công nghệ CPU 9th Gen Intel® Core™ i7 Loại CPU - Tốc Độ Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6GHz (up to 4.50 GHz) Bộ nhớ đệm 12MB Cache Dung lượng RAM 8GB
38.500.000 
Thương hiệu Alienware Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ Loại CPU - Tốc Độ Options Dung lượng RAM Options Speaker2 x Stereo Speaker
28.900.000 
Thương hiệu Alienware Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ i7 Loại CPU - Tốc Độ 6-Core,up to 4.1GHz w/ Turbo Boost Bộ nhớ đệm 9MB Cache Dung lượng RAM 8GB
58.900.000 
Thương hiệu Alienware Công nghệ CPU 9th Gen Intel® Core™ i7 Loại CPU - Tốc Độ 9700K 3.6GHz 12 MB Cache (upto 4.9GHz) Bộ nhớ đệm 12MB Cache Dung lượng RAM 16GB
24.500.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ i7 Loại CPU - Tốc Độ 2.20 GHz (upto 4.10GHz) Bộ nhớ đệm 9MB Cache Dung lượng RAM 8GB
Xem thêm 12 sản phẩm khác
Lọc sản phẩm
CPU
RAM
Ổ cứng
Màn hình
Tính năng đặc biệt