Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng RAM: 8 GB, Màn hình: Khoảng 17", Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa