Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng Thương hiệu: Dell, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa

Nhu cầu sử dụng Thương hiệu: Dell, Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa