Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng Core i7, Dell, Khoảng 15", Thiết kế đồ họa

Nhu cầu sử dụng Core i7, Dell, Khoảng 15", Thiết kế đồ họa