Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng CPU: Core i7, Thương hiệu: Dell, Màn hình: Khoảng 15", Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa