Mức giá
Thương hiệu 1
CPU
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng Dell, Khoảng 15", Thiết kế đồ họa

Nhu cầu sử dụng Dell, Khoảng 15", Thiết kế đồ họa