Mức giá
Thương hiệu 2
CPU 1
Ổ cứng
Màn hình
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng Core i7, Dell, Lenovo, Thiết kế đồ họa

Nhu cầu sử dụng Core i7, Dell, Lenovo, Thiết kế đồ họa