Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình 1
RAM
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Nhu cầu sử dụng Màn hình: Khoảng 15", Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa

Nhu cầu sử dụng Màn hình: Khoảng 15", Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa