Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình
RAM 2
Nhu cầu sử dụng 1
Tính năng đặc biệt
Trả góp

Laptop 16 GB, 8 GB, Thiết kế đồ họa

Laptop 16 GB, 8 GB, Thiết kế đồ họa