Mức giá
Màn hình 1
Nhu cầu sử dụng 1
Trả góp

Laptop RAM: 8 GB, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 13", Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa

Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục !

Laptop RAM: 8 GB, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 13", Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa