Mức giá
Ổ cứng 1
Nhu cầu sử dụng 2
Trả góp

Laptop RAM: 16 GB, RAM: 4 GB, CPU: AMD, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 10", Màn hình: Khoảng 15", Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, Nhu cầu sử dụng: Ultrabook, Ổ cứng: Trên 1TB

Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục !

Laptop RAM: 16 GB, RAM: 4 GB, CPU: AMD, CPU: Core i7, Màn hình: Khoảng 10", Màn hình: Khoảng 15", Nhu cầu sử dụng: Thiết kế đồ họa, Nhu cầu sử dụng: Ultrabook, Ổ cứng: Trên 1TB