Mức giá
CPU 1
Màn hình 1
RAM 1
Nhu cầu sử dụng 1
Trả góp

Laptop 8 GB, Core i5, Khoảng 12", Ultrabook

Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục !

Laptop 8 GB, Core i5, Khoảng 12", Ultrabook