Mức giá
Thương hiệu
CPU
Ổ cứng
Màn hình
RAM
Nhu cầu sử dụng
Tính năng đặc biệt 1
Trả góp

Surface Pro 2017 Tính năng đặc biệt: Có đèn bàn phím