Mức giá
Thương hiệu 1
CPU 1
Nhu cầu sử dụng
Trả góp

Thương Hiệu CPU: Core i5, Thương hiệu: Microsoft