Surface Pen Tip Kit

250.000 

Microsort
SurfacePenTipKit
Còn hàng
10 ngày
  • Tương thích với: Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, and Surface 3
  • Dimensions: 1.65 x 0.87 x 0.31 in (41.81 x 22 x 8 mm)
  • Weight: 0.01 lbs (5g)
  • In the box: Pen tip kit (4 tips: 2H, H, HB, B)
Xem chi tiết cấu hình

Nhận hàng tại

từ 1 - 2 ngày, không kể Thứ 7 & CN