Dell latitude Core i5

Nhu cầu sử dụng:

Thương hiệu:

18.900.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 9th Gen Intel® Core™ i5 Loại CPU - Tốc Độ 2.30 GHz (upto 4.30GHz) Bộ nhớ đệm 8Mb Cache Dung lượng RAM 8GB
23.900.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 10th Gen Intel® Core™ Loại CPU - Tốc Độ 1.7GHz Bộ nhớ đệm 6Mb Cache Dung lượng RAM 8GB
10.900.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 6th Gen Intel® Skylake Loại CPU - Tốc Độ Options Dung lượng RAM 6GB Audio MaxxAudio® Pro by Waves
13.490.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 7th Gen Intel® Core™ i5 Loại CPU - Tốc Độ 2.6GHz (up to 3.5GHz) Bộ nhớ đệm 3Mb Cache Dung lượng RAM 8GB
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ i5 Loại CPU - Tốc Độ Quad Core,1.7GHz,15W, vPro) Bộ nhớ đệm 6Mb Cache Dung lượng RAM 8GB
13.900.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ i5 Loại CPU - Tốc Độ Quad Core,1.6GHz,15W Bộ nhớ đệm 6M Cache Dung lượng RAM 8GB
18.500.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ i5 Loại CPU - Tốc Độ 2.3GHz up to 4.0GHz Bộ nhớ đệm 8Mb Cache Dung lượng RAM 8GB
19.400.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ i5 Loại CPU - Tốc Độ 4 Core,1.6GHz,15W Bộ nhớ đệm 6Mb Cache Dung lượng RAM 8GB
17.900.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 10th Gen Intel® Core™ Loại CPU - Tốc Độ 4 Core, base 1.6GHz, up to 4.2GHz) Bộ nhớ đệm 6M Cache Dung lượng RAM 8GB
19.400.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 10th Gen Intel® Core™ i5 Loại CPU - Tốc Độ 10210U 1.6GHz (upto 4.2GHz) 6MB Cache Dung lượng RAM 8GB Speaker2 stereo speaker
18.900.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 10th Gen Intel® Core™ Loại CPU - Tốc Độ 4 Core,base 1.6GHz, up to 4.2GHz Bộ nhớ đệm 6M Cache Dung lượng RAM 8GB
23.900.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 8th Gen Intel® Core™ i5 Loại CPU - Tốc Độ (4 Core, 6GHz,15W, vPro-Capable) Bộ nhớ đệm 6Mb Cache Dung lượng RAM 8GB
Xem thêm 12 sản phẩm khác