Trả góp

THỦ TỤC TRẢ GÓP

(Áp dụng t20/06/2022)

Khoản vay từ 20 triệu trở lại:

- Căn cước công dân gắn chíp (duy nhất 1 chứng từ)

Khoản vay trên 20 triệu đến 40tr:

- Căn cước công dân gắn chíp + Hoá Đơn Điện/ Nước/ Internet (hoặc BHYT)

- CMND cũ hoặc CCCD cũ + Giấy phép lái xe/ Cà vẹt xe/ Hộ Khẩu/ Giấy Đăng ký kết hôn + Hoá Đơn Điện/ Nước/ Internet (Hoặc BHYT)

Khoản vay trên 40 triệu đến 60tr:

- Căn cước công dân gắn chíp + Hoá Đơn Điện/ Nước/ Internet + Hợp đồng lao động + Sao kê lương ngân hàng.

- CMND cũ hoặc CCCD cũ + Hộ Khẩu  + Hoá Đơn Điện/ Nước/ Internet + Hợp đồng lao động + Sao kê lương ngân hàng.

Số tiền trả trước:

 

Quý khách cần hỗ trợ?
Tổng đài miễn phí