Phụ kiện máy tính bảng

Danh mục phụ kiện:

Thương hiệu:

1.200.000 
Thương hiệu Adonit Ink Kích thước 5.75 x 0.38 x 0.38 in (146.1 x 9.7 x 9.7 mm) Bảo hành Bao test 1 tháng Tiêu chuẩn hàng hóa Brand New 100% - Full Box - Seal Xuất xứ Nhập khẩu từ USA
3.500.000 
Thương hiệu Seagate Kích thước 4.5 x 3.1 x 0.8 inches Bảo hành 6 Tháng Xuất xứ Nhập khẩu từ USA
2.300.000 
Thương hiệu Seagate Kích thước 7.1 x 4.7 x 1.6 inches Xuất xứ Nhập khẩu từ USA
2.900.000 
Thương hiệu Seagate Kích thước 4.9 x 1.7 x 6.2 inches Bảo hành 6 Tháng Tiêu chuẩn hàng hóa Brand New 100% - Full Box Xuất xứ Nhập khẩu từ USA
2.100.000 
Thương hiệu Seagate Kích thước 15.2 x 13 x 3.3 inches Xuất xứ Nhập khẩu từ USA
500.000 
Thương hiệu Microsoft Kích thước 12.24 x 5.51 x 3.74 inches (311 x 140 x 95 mm) Bảo hành 3 tháng Tiêu chuẩn hàng hóa Brand New 100% - Full Box - Seal Xuất xứ Nhập khẩu từ USA
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Microsoft Bảo hành Bao test 1 tháng Tiêu chuẩn hàng hóa Mới 100% Xuất xứ Nhập khẩu từ USA
3.200.000 
Thương hiệu Microsoft Kích thước 295mm x 217 mm x 5mm Bảo hành 1 Tháng Tiêu chuẩn hàng hóa Brand New 100% - Full Box Xuất xứ Nhập khẩu từ USA
3.490.000 
Thương hiệu Microsoft Kích thước 11.60 in (295 mm) x 8.50 in (216 mm) x 0.19 in (4,65 mm) Bảo hành 1 Tháng Tiêu chuẩn hàng hóa Brand New 100% - Full Box Xuất xứ Nhập khẩu từ USA
4.100.000 
Thương hiệu Microsoft Kích thước 130 x 60 x30 mm Tiêu chuẩn hàng hóa Brand New 100% - Full Box - Seal
2.890.000 
Thương hiệu Microsoft Kích thước 11.60 in (295 mm) x 8.50 in (216 mm) x 0.19 in (4,65 mm) Bảo hành 1 Tháng Tiêu chuẩn hàng hóa Brand New 100% - Full Box Xuất xứ Nhập khẩu từ USA
1.850.000 
Thương hiệu Microsoft Kích thước 5,67 x 0,37 x 0,40 in (144 x 9.5 x 10.2 mm) Bảo hành 1 Tháng Tiêu chuẩn hàng hóa Brand New 100% - Full Box Xuất xứ Nhập khẩu từ USA
Xem thêm 2 sản phẩm khác