Blog

Google Bard, còn được gọi là Bard AI, là một chatbot hoạt động dựa trên mô hình ngôn ngữ LaMDA của Google, được thiết kế cho việc trò chuyện. Bard có thể trả lời câu hỏi, giải quyết vấn đề, cung cấp thông tin và tham gia vào cuộc trò chuyện thông minh. Sundar Pichai đã nêu bật tiềm năng của nó trong việc hiểu biết tìm kiếm. Với quá trình phát triển kéo dài nhiều năm, Bard hướng đến khả năng trò chuyện tự nhiên và tiên tiến, hỗ trợ 40 ngôn ngữ...