Blog

Adobe Firefly là một công cụ AI mới của Adobe, cho phép người dùng tạo ra các hình ảnh sáng tạo từ các mô tả văn bản. Công cụ này có nhiều tính năng đa dạng và tiện ích, như chuyển kiểu, hiệu ứng văn bản, chuyển đổi vector và xử lý video. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về Adobe Firefly và cách sử dụng nó để tạo ra các sản phẩm sáng tạo độc đáo.