Cách chuyển Menu chuột phải về phiên bản cũ trên Windows 11

Windows 11 có nhiều cải tiến mới mẻ, thân thiện hơn với người dùng, tuy nhiên cũng có nhiều thứ trên hệ điều hành này khiến người dùng cảm thấy khó chịu. Một trong những vấn đề đó có liên quan để Menu chuột phải. Trong bài viết này, LaptopVIP với thiệu với bạn cách chuyển về Menu chuột phải trước đây mà bạn thường sử dụng chỉ bằng một câu lệnh đơn giản, không phải cài đặt phần mềm gì cả.

Giao diện Menu chuột phải trước khi thay đổi sẽ tương tự như hình sau:

Cách chuyển Menu chuột phải về phiên bản cũ trên Windows 11

Để đổi về phiên bản Menu cũ, bạn tiến hành các bước sau:

Bước 1: Tìm và khởi chạy chương trình Command Prompt (Dấu nhắc lệnh) bằng quyền quản trị.

Bước 2: Dán câu lệnh sau vào CMD và nhấn Enter:

reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve

Cách chuyển Menu chuột phải về phiên bản cũ trên Windows 11

Nếu bạn thấy dòng chữ "The operation completed successfully" như trong hình là xong.

Bước 3: Khởi động lại Windows Explorer (khởi động lại trong Task Manager, không phải tắt rồi bật lại, vì nó luôn hoạt động dù bạn có tắt cửa sổ đi).

Vậy là xong rồi. Bạn có thể kiểm tra lại Menu chuột phải, nó sẽ tương tự như sau:

Cách chuyển Menu chuột phải về phiên bản cũ trên Windows 11

Nếu bạn muốn đưa về phiên bản ban đầu, hãy trở lại bước 2 và dán câu lệnh sau vào CMD:

reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f

Bạn sẽ tiếp tục khởi động lại Windows Explorer như bước 3 và kiểm tra lại.

Trên đây là các bước đơn giản để bạn chuyển Menu chuột phải về phiên bản trước đó, vốn đã quen thuộc và dễ sử dụng trên Windows 10.


Mời bạn xem: Laptop đang khuyến mãi tại LaptopVIP