Hãng sản xuất

 
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 11th Generation Intel® Core i5 Loại CPU - Tốc Độ base 3.0GHz, up to 4.8GHz, vPro Bộ nhớ đệm 8M cache Dung lượng RAM 8GB
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 11th Generation Intel® Core i5 Loại CPU - Tốc Độ base 2.4GHz, up to 4.2GHz Bộ nhớ đệm 8M cache Dung lượng RAM 8GB
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 11th Generation Intel® Core i5 Loại CPU - Tốc Độ up to 4.2 GHz Bộ nhớ đệm 8Mb Cache Dung lượng RAM 8GB
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 11th Gen Intel® Core™ Core i7 Loại CPU - Tốc Độ 3.0GHz, up to 4.8GHz, vPro Bộ nhớ đệm 12M cache Dung lượng RAM 32GB
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 11th Generation Intel® Core i5 Loại CPU - Tốc Độ base 2.6GHz, up to 4.4GHz, vPro) Bộ nhớ đệm 8M cache Dung lượng RAM 8GB
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 11th Generation Intel® Core i5 Loại CPU - Tốc Độ base 2.4GHz, up to 4.2GHz Bộ nhớ đệm 8M cache Dung lượng RAM 8GB (1x8GB)
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 11th Generation Intel® Core i5 Loại CPU - Tốc Độ up to 4.2 GHz Bộ nhớ đệm 8Mb Cache Dung lượng RAM 8GB
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 11th Generation Intel® Core i5 Loại CPU - Tốc Độ up to 4.2 GHz Bộ nhớ đệm 8Mb Cache Dung lượng RAM 12GB
Liên hệ để biết giá
Công nghệ CPU 11th Generation Intel® Core i5 Loại CPU - Tốc Độ 4 Core, 8M cache, base 2.6GHz, up to 4.4GHz, vPro Bộ nhớ đệm 8M cache Dung lượng RAM 16GB Audio 2 Top firing premium speakers with Waves MaxxAudio, Smart Amp
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 11th Generation Intel® Core i5 Loại CPU - Tốc Độ base 2.4GHz, up to 4.2GHz Bộ nhớ đệm 8M cache Dung lượng RAM 8GB
33.900.000 
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 11th Gen Intel® Core™ Core i7 Loại CPU - Tốc Độ 3.0GHz, tối đa 4.8GHz, vPro Bộ nhớ đệm 12M cache Dung lượng RAM 16GB
Liên hệ để biết giá
Thương hiệu Dell Công nghệ CPU 11th Gen Intel® Core™ Core i7 Loại CPU - Tốc Độ base 3.0GHz, up to 4.8GHz, vPro) Bộ nhớ đệm 12M cache Dung lượng RAM 8GB
Xem thêm 12 sản phẩm khác
Lọc sản phẩm
RAM
Ổ cứng
Màn hình