Blog

Wi-Fi 7: Kỷ nguyên tiếp theo về không dây [menu]   Người tiêu dùng sẽ sớm trải nghiệm một bước nhảy vọt về hiệu năng không dây. Từ video phát...
Chi tiết về công nghệ Thunderbolt 4 [menu] Một Cổng Duy Nhất. Khả Năng Không Giới Hạn. Công nghệ Thunderbolt là gì? Thunderbolt 4, công nghệ...
Chào mừng đến với Kỷ nguyên Laptop Intel Evo Laptop Intel Evo đã phát triển để cung cấp mọi thứ bạn cần, do đó bạn chỉ cần yên tâm sử dụng....
Thay đổi 5 cài đặt này trên laptop mới mua - Mua một laptop mới có nghĩa là có một khởi đầu mới. Windows 10 hoặc Windows 11 trống rỗng như chưa có...